Sənaye xəbərləri

Sıxılma fitinqləri üçün bir material kimi pirincin üstünlükləri

2020-04-21

Brass Compression Fitting

Mis keçid elementidir. Mis ərintiləri kimimishəyatımızda çoxlu faydaları var. Mis, gümüş və qızıl eyni ailənin elementləridir və onların dəyəri misdən qızıla qədər artır. Qədim dövrlərdən bəri mis həyatımızda əvəzsiz bir yer tutur. O cümlədən bir çox mis birləşmələri varmis, tunc, ağ mis və mis.


Pirinçmis və sinkin bir ərintisidir, sarı rənginə görə adlandırılmışdır.Pirinçyaxşı mexaniki xassələrə və aşınma müqavimətinə malikdir və dəqiq alətlər, gəmilər üçün hissələri və silahlar üçün mərmilər istehsal etmək üçün istifadə edilə bilər.Pirinçgözəl səslənir, ona görə də qonqlar, sinclər, zənglər və trubalar kimi musiqi alətlərinin hamısımis.

Mis, sink və qalay ərintisi dəniz suyunun korroziyasına davamlıdır və gəmi hissələri və digər əşyaların hazırlanmasında istifadə oluna bilər.Pirinçüçün də etibarlı material növüdürpirinç sıxılma fitinqləri.