Sənaye xəbərləri

363 MBL x FI Soketinin xüsusiyyətləri

2021-09-27
363 MBL x FI Soketboruların və ya klapan məhsullarının xarici dişli ucunu birləşdirmək üçün istifadə olunur. Bu CNC mexaniki hissəsidir.