Sənaye xəbərləri

Pirinç sıxılma fitinqinin xüsusiyyətləri

2021-11-03
Pirinç kompressor fitinqionun yivli ucunun ölçüsünə görə düym və ya fraksiya ilə, mis boruya uyğun gələn mufta ucunda isə millimetrlə qeyd olunur. Dirsəklər, tee, muftalar, xaçlar, dayanma ucları və s.