Sənaye xəbərləri

Pex evə girdikdən sonra su ayırıcısını necə bağlamaq olar?

2021-07-20
1. Su ayırıcısının çıxışı xarici naqildirsə, xarici naqili alın və əksinə, onu bir elektrik kabeli ilə birləşdirin.PEXbirləşdirici.
2. Əsas giriş klapanını əlavə edin və texniki xidmət üçün yan keçin.
3. Gələcək drenajı asanlaşdırmaq üçün tualetin yaxınlığında bir drenaj buraxın.
4. Yumşaq döşəmə üçün döşəmə şlanqları istifadə olunur və istilik də mövcuddur.
5, 6 yollu su bölücü interfeysi ayrıca qızdırmaq üçün istifadə edilə bilən 3 klapanla birləşdirilir.