Sənaye xəbərləri

Pirinç boru fitinqlərinin istehsalında hansı müxtəlif proseslər var?

2021-08-02
Yüksək keyfiyyətli istehsal üçün bir çox proseslər iştirak edirpirinç boru fitinqis. Onun istehsalında ən çox görülən proseslər aşağıdakılardır:
1. Buxarlanma modelinin dökümü: Adından da göründüyü kimi, bu tökmə prosesində buxarlanma texnologiyasından istifadə edilir.
2. Mərkəzdənqaçma tökmə: Bu tökmə texnikası nazik divarlı silindrlər istehsal edərkən ən çox yayılmışdır. Mərkəzdənqaçma tökmə prosesinə spin tökmə prosesi də deyilir.
3. Davamlı tökmə: Bu tökmə prosesində ərimiş metal bərkiyir, bu da onlara son finişi əldə etməyə kömək edir. Davamlı tökmə prosesi də tökmə adlanır.
4. Döküm: Bu başqa bir metal tökmə prosesidir. Bu prosesdə yüksək təzyiq altında ərimiş metal qəlibdən keçir.