Sənaye xəbərləri

462 MBL x MI Dirsək tərifi

2021-09-03
462 MBL x MI DirsəkBSEN 1254-ə uyğun istehsal edilmiş və İSO 228-in bərkidici ipinə ciddi şəkildə uyğun gələn CNC emal üsulu ilə qaynaq yolu ilə birləşdirilir. Maraqlananlar qarşılıqlı fayda və qazan-qazan üçün bizimlə əlaqə saxlaya bilərlər.