Sənaye xəbərləri

Pirinç qısqaclarda misin xüsusiyyətləri

2022-01-04
Pirinçmis və sinkdən ibarət bir ərintidir. Mis və sinkdən ibarət olan pirinç adi mis adlanır. Bu, ikidən çox elementdən ibarət müxtəlif ərintilərdirsə, ona xüsusi pirinç deyilir. Pirinç güclü aşınma müqavimətinə malikdir. Pirinç tez-tez klapanlar, su boruları, daxili və xarici kondisionerlər üçün birləşdirici borular və radiatorlar hazırlamaq üçün istifadə olunur.