Sənaye xəbərləri

Pirincin özəlliyi

2022-01-12
Pirinç mis və sinkin bir ərintisidir. Yalnız mis və sinkdən ibarətdirsə, ona adi mis deyilir. Bu, iki və ya daha çox elementdən ibarət müxtəlif ərintilərdirsə, ona xüsusi pirinç deyilir. Qurğuşun, qalay, manqan, nikel, dəmir və silikondan ibarət mis ərintiləri kimi. Pirinç güclü aşınma müqavimətinə malikdir. Xüsusi pirinç yüksək möhkəmliyə, yüksək sərtliyə və güclü kimyəvi korroziyaya davamlılığa malik olan xüsusi pirinç də adlanır.