Sənaye xəbərləri

PEX fitinqinin tətbiqi

2022-02-17

PEX uyğunluğumakromolekulları xətti düyünlər olan , zəif istilik müqaviməti və sürünmə müqavimətinin ən böyük dezavantajına malikdir. Buna görə də adiPEX uyğunluğutemperaturu 45 -dən çox olan mühitlərin daşınması üçün uyğun deyil. "Crosslinking" polietilen modifikasiyasının mühüm üsuludur. Çapraz bağlandıqdan sonra polietilenin xətti makromolekulyar strukturu üçölçülü şəbəkə quruluşu ilə PEX-ə çevrilir ki, bu da polietilenin istiliyə davamlılığını və sürüşmə müqavimətini xeyli yaxşılaşdırır. Eyni zamanda, onun yaşlanma müqaviməti, mexaniki xüsusiyyətləri və şəffaflığı əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılır. Çarpaz əlaqənin dərəcəsi nə qədər yüksək olarsa, bu xüsusiyyətlərin yaxşılaşması bir o qədər aydın görünür. Eyni zamanda, polietilen borunun xas kimyəvi korroziyaya davamlılığını və elastikliyini miras alır. Kommersiyalaşdırılan üç növ PEX borusu var.(PEX uyğunluğu)