Sənaye xəbərləri

Braz fittinginin performansı

2022-01-17
1. Lehimli fitinqgüclü istilik keçiriciliyinə malikdir, mis yüksək istilik keçiriciliyinə malikdir, bu da yüksək güclü istilik mənbəyi tələb edir; Qaynaqdan əvvəl qaynaq əvvəlcədən qızdırılmalıdır.

2. Lehimli fitinqYüksək axıcılığa malikdir, ərinmiş mis yaxşı axıcılığa malikdir və yalnız düz qaynaq mövqeyində qaynaq edilə bilər. Bir tərəfin qaynaq qaynağı məkan mövqeyində aparılacaqsa, nüfuz və yaxşı formalaşma təmin etmək üçün arxa lövhə əlavə edilməlidir.

3. İstilik genişlənməsi və soyuq daralmasıbraz fittingböyükdür və misin xətti genişlənmə əmsalı böyükdür. Termal genişlənmə və soyuq daralma fenomeni qaynaq zamanı xüsusilə aydındır, buna görə qaynaqdan sonra deformasiya böyükdür.