Sənaye xəbərləri

Bağlayıcının əsas funksiyası nədir?

2022-03-18
Bağlayıcının əsas funksiyası bir kanalın mikrodalğalı gücünü mikrodalğalı sistemdə mütənasib olaraq bir neçə kanala bölmək, əsasən enerji paylanmasını həyata keçirməkdir.

Prinsip: Bağlayıcı simsiz siqnalın əsas kanalından siqnalın kiçik bir hissəsini çıxaran bir radiotezlik cihazıdır. Enerji bölücü kimi, enerji paylayıcı qurğuya aiddir. Fərq ondadır ki, bağlayıcı qeyri-bərabər güc paylayıcı cihazdır.

Bağlayıcı güc bölücü ilə birlikdə, əsasən bir məqsədə çatmaq üçün istifadə olunur - siqnal mənbəyinin ötürmə gücünü qapalı paylama sisteminin hər bir antenna portuna mümkün qədər bərabər paylamaq üçün, hər antenna portunun ötürmə gücü əsasən eynidir.