Sənaye xəbərləri

İsti itələyici dirsək necə formalaşır?

2022-04-18
İsti itələyici dirsək əmələ gətirmə prosesində xüsusi dirsək itələyici maşın, əsas qəlib və istilik cihazı istifadə olunur ki, qəlibdə olan boş dəst təkan maşınının itələnməsi altında irəliyə doğru hərəkət edir və hərəkət zamanı qızdırılır, genişlənir və əyilir. prosesi. İsti itələyici dirsəyin deformasiya xarakteristikası plastik deformasiyadan əvvəl və sonra metal materialın həcminin dəyişməməsi qanununa əsasən boru blankının diametrini müəyyən etməkdir. İstifadə olunan borunun diametri dirsək diametrindən kiçikdir. Vahid divar qalınlığı olan bir dirsək əldə etmək üçün metal axını genişlənmə ilə incəlmiş digər hissələrə kompensasiya edilir.