Sənaye xəbərləri

Coupler prinsipi nədir?

2022-06-11
Bağlayıcı simsiz siqnalın əsas kanalından siqnalın kiçik bir hissəsini çıxaran bir radiotezlik cihazıdır. Güc bölücü kimi, o, enerji paylayıcı cihazdır. Fərq ondadır ki, bağlayıcı qeyri-bərabər gücə malik paylayıcı qurğudur. Bağlayıcı güc bölücü ilə birlikdə, əsasən bir məqsədə çatmaq üçün istifadə olunur - siqnal mənbəyinin ötürmə gücünü qapalı paylama sisteminin hər bir antenna portuna mümkün qədər bərabər paylamaq üçün, hər antenna portunun ötürmə gücü əsasən eynidir.